Loading..

Lütfen Bekleyiniz...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1 SATICI

SATICI: AlbinaSoft Yazılım Bilişim Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.

Adresi: ANAFARTALAR MAHALLESİ, SANAYİ CADDESİ, MUSA ALSAN İŞ HANI NO 19-H KAT:4 ULUS/ANKARA

Telefon: 0312 995 00 20

Web Adresi: www.eksiksiz.org

EPosta: tumuyle@eksiksiz.org

1.2 TANIMLAR

İnternet Sitesi : www.eksiksiz.org

Alıcı : İnternet Sitesi Üyesi

Satıcı : AlbinaSoft Yazılım Bilişim Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.

Firma: AlbinaSoft Yazılım Bilişim Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.

2. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.eksiksiz.org ("İnternet Sitesi") internet sitesi üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT ÜCRETİ

Ürün/Hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Süresi, Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. İnternet sitesi üzerinde peşin kredi kartı ve mobil ödeme ile satış yapılmaktadır. Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağından gecikme faizi uygulanmaz.

Taksitli satışlarda vade farkı uygunlanmaktadır. Vade farkı tutarları ALICININ satın alma işlemi öncesinde onayına sunulmaktadır.

Aşağıda listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Aşağıdaki fiyatkara KDV dahildir.

ÜRÜN ADI ÜCRET
Organizasyon Hizmet Bedeli 240 TL / adet
Dış Arama Bedeli 1,9 TL / adet
Çağrı Karşılama Bedeli 1,9 TL / adet
SMS Gönderme Bedeli 0,2 TL / adet
   


ALICI, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'ne konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.

4.2) ALICI, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3) Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'nın işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasına müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı Adına sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu hizmeti sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan sair hizmetlerden faydalanabilir.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

4.5) SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI'yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 (on dört) içinde ALICI'ya tek seferde iade eder.

4.6) Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7) SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

4.8) İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, ALICI tarafından teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.9) Sabit telefonlardan yapılan aramalar ALICI'nın kullanmakta olduğu tarife üzerinden, cep telefonu üzerinden yapılan aramalar ise ALICI'nın kullanmakta olduğu GSM operatörü tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

4.10) SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri ALICI’nın kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

 

5. CAYMA HAKKI

5.1) ALICI, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak; iptal edilmek istenilen hizmet SATICI tarafından ALICIYI'ya sağlanmış ise iptal edilemez. ALICI sadece kullanmadığı hizmetleri iptal edebilir.

5.2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakk hakkı süresi, hizmet sinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.3) ALICI, 14 günlük (on dört) süre içinde SATICI'ya ait yukarıdaki adrese yazılı bildirimde bulunarak, 0312 995 0020 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da tumuyle@eksiksiz.org mail adresine mail göndererek cayma hakkını kullanabilir. Mail yolu ile cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI'ya derhal iletir.

5.4) Cayma Hakkının kullanılması halinde, Sözleşmeye konu abonelik iptal edilir ve kullanıcı adına sağlanan tüm hizmetler durdurulur.

5.5) SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Tüm geri ödemeler, ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI'ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılır. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise iade kredi kartına yapılır.

5.6) ALICI, cayma hakkı süresi dolmadan hizmetin ifasına başlanması talep ve kabul eder.

 

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Aksi kararlaştırılmadıkça ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

d) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

7. GİZLİLİK

İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

8. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir.

Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Sözleşmenin kurulabilmesi İnternet Sitesine üye olunması ve en az bir ürün için satın alma işlemi yapılması gerekir. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda 0312 995 00 20numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

9. FESİH

SATICI, Sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. Aksi halde ALICI sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, ALICININ hizmeti kullandığı döneme ait ücretler haricinde ki kısmı fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI'ya iade etmek zorundadır.

ALICI her zaman gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi fesih etme ve aboneliği iptal etme hakkına sahiptir. SATICI, ALICI'nın aboneliğe son verme isteğinin, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 24 (Yirmi Dört) saat içinde ALICI'ya bildirimde bulunma ve sunulan hizmeti durdurmakla yükümlüdür. Aboneliğin/hizmetin 24 saat içinde durdurulmamasından ALICI sorumlu olmaz.

 

 

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

11. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN SÜRESİ

Sözleşme konu Ürün/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır.

 

12. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

 

ALICI’nın İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişini oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşme’sini elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelenmesi gerekir.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafına mail olarak gönderilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda saklanacatır. Yönetmelik uyarınca ispat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi 3 (üç) yıl olarak belirlenmiştir. ALICI'nın talebi konusunda mail yolu ile iletilecektir.

İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

 

 

SATICI:  AlbinaSoft Yazılım Bilişim Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.

ALICI

Adı/Soyadı :

Tarih :